top of page

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátka s generální praxí se specializací na právo rodinné a pracovní

PRÁVNÍ OBLASTI

Právo občanské

Sepis smluv a jejich revize,  sepis návrhů na zahájení řízení, zastoupení  před soudy a jinými orgány,  převody nemovitých věcí, problematika podílového spoluvlastnictví, problematika služebností, zakládání spolků, vymáhání pohledávek, oddlužení FO

Právo rodinné

Rozvod manželství, výživné manžela(ky), majetkové vypořádání mezi manžely, úprava poměrů k nezl. dětem - střídavá péče vč. přeshraniční, výživné a změny jeho výše, změny výchovného prostředí, exekuce pro dlužné a běžné výživné do budoucna

Právo pracovní

Příprava právních dokumentů - pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, skončení pracovního poměru, agenturní zaměstnávání, vysílání zaměstnanců do zemí EU, sepis návrhu na zahájení řízení - žaloba o určení neplatnosti výpovědi, žaloba o náhradu škody, problematika pracovních úrazů

Právo obchodní

Zakládání obchodních korporací, jejich přeměny, převod obchodního podílu, insolvence

Právo trestní

Sepis podání, zastoupení před orgány činnými v trestním řízení,  sepis opravných prostředků, obhajoba ex offo

Advokátní úschova

Úschova peněžních prostředků a listin v souvislosti s uzavírání smluv kupních, směnných, o převodu obchodního podílu apod.

Právní oblasti
Adresa sídla:

Nohova 1539/12

Plzeň - Východní Předměstí

Tel. +420 733 273 254

Email: tereza.marikova@advokatkaplzen.cz

KONTAKT

Tereza_Marikova.jpg
Kontakt
Kontaktní formulář

Děkujeme za odeslání!

bottom of page